Risk - SpelTips.eu

Bordspellen

Risk

Risk is een bordspel, waarbij het doel is om de andere spelers te verslaan. Meestal wint de speler als hij of zij de hele wereldkaart heeft veroverd.

Risk wordt gespeeld met minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Het spel wordt gespeeld op de wereldkaart. Op deze wereldkaart zijn 6 continenten te vinden en in totaal 42 landen. Het doel van het spel is het veroveren van de wereld door alle tegenstanders te elimineren.


Start van het spel

Aan het begin van het spel krijgt iedere speler een aantal legers. Het aantal legers dat iedere speler ontvangt, hangt af van het aantal spelers. Bij 2 spelers krijgt iedereen 40 legers, bij 3 spelers 35 legers, bij 4 spelers 30, bij 5 spelers 25 en bij 6 spelers 20 legers.

Vervolgens gooit iedere speler met een dobbelsteen. De speler die het hoogste aantal ogen heeft gegooit, mag beginnen met het opzetten van zijn legers. Hij of zij pakt 1 van de legers, en plaatst die op een gebied waar nog geen leger op staat. De speler heeft het gebied nu geclaimd. Vervolgens is de speler links van de eerste speler aan de beurt. Ook deze speler plaats 1 leger op een land zonder legers. Dit proces gaat door, tot dat alle spelers alle legers hebben geplaatst. Zijn alle landen geclaimd? Dan moeten de spelers een leger plaatsen op een gebied dat al van die speler is.

Als alle legers zijn geplaatst, is de speler die als eerste een leger mocht plaatsen, weer aan de beurt.


Verloop van het spel

Tijdens jouw beurt zal je proberen landen te veroveren door de legers van een tegenstander te verslaan. Elke beurt is als volgt opgebouwd:

- Ontvangen van nieuwe legers
- Aanvallen van tegenstanders
- Verschuiven van legers tussen landen


Ontvangen van nieuwe legers

Aan het begin van iedere beurt, ontvangt de speler een aantal legers. Het aantal legers dat de speler ontvangt, is afhankelijk van het aantal landen en continenten dat die speler veroverd heeft.

- Tel het aantal landen dat je hebt, en deel dit door 3. Rond de uitkomst vervolgens naar beneden af. Als een speler dus 13 landen heeft, is de uitkomst hiervan 4. Dit is het aantal legers dat de speler aan het begin van zijn beurt ontvangt.
- Ontvang extra legers per continent. Als een speler een volledig continent heeft, ontvangt hij of zij extra legers. Het aantal legers dat per continent verdeeld wordt, staat op het spelbord. Zo ontvangt een speler voor Afrika 3 legers en voor Europa 5 legers.

Tel beide uitkomsten bij elkaar op. Dit is het aantal legers dat de speler aan het begin van zijn beurt ontvangt. Plaats vervolgens deze legers op strategische plekken in uw gebieden. Houdt er rekening mee dat er minimaal 2 legers nodig zijn om aan te vallen!


Aanvallen van tegenstanders

Nadat een speler zijn legers heeft geplaatst, kan hij er voor kiezen om een ander gebied aan te vallen. Het doel van een aanval is om een land te veroveren. Hiervoor is het nodig dat alle legers in dat land verslagen worden. Als een speler aan wil vallen, zijn hier een paar regels voor.Het aanvallen van een ander gebied

Als de speler heeft bepaald welk land hij aan wil vallen, geeft hij aan welk land dat is en vanuit welk land de aanval komt. Het land waaruit de aanval komt, moet grenzen aan dit land. Vervolgens pakken de aanvallende speler en de verdedigende speler de dobbelstenen: de aanvaller de rode dobbelstenen en de verdediger de blauwe dobbelstenen.

Voordat er met de dobbelstenen gegooid wordt, geeft de aanvallende speler aan of hij met 1, 2 of 3 dobbelstenen zal gooien. Hoe meer dobbelstenen de aanvaller gebruikt, hoe groter de kans is dat hij een hoog getal gooit. Maar, de aanvaller moet minimaal 1 leger meer hebben, dan het aantal dobbelstenen dat hij gebruikt. Dus, als het aanvallende land 3 legers heeft, kan de aanvaller maximaal 2 dobbelstenen gebruiken. Heeft het aanvallende land 10 legers, dan kan de aanvaller alle 3 dobbelstenen gebruiken.

Nadat de aanvaller heeft aangegeven hoeveel dobbelstenen hij gebruikt, is het de beurt aan de verdedigende speler. Hij kan met 1 of 2 dobbelstenen gooien. De verdedigende speler kan nooit meer dobbelstenen gebruiken dan hij legers heeft. Heeft het verdedigende land dus maar 1 leger, dan kan hij maar 1 dobbelsteen gebruiken. Het aantal dobbelstenen van de verdedigende speler bepaalt hoeveel legers hij kan verliezen of winnen!

Vervolgens gooien beide spelers tegelijkertijd met de dobbelstenen. Nu worden de uitkomsten met elkaar vergeleken.

Een variant op deze spelregels is dat de aanvaller eerst zijn dobbelstenen gooit. De verdedigende speler kan daarna nog bepalen met hoeveel dobbelstenen hij gaat gooien. Dit geeft de verdediger een voordeel.Heeft het verdedigende land geen legers meer over? Dan heeft de aanvaller het land veroverd. Hij moet hier nu minimaal 1 leger naar toe verplaatsen. Wel moet er in het aanvallende land ook minimaal 1 leger overblijven.
Als het verdedigende land nog legers over heeft, en het aanvallende land heeft minimaal 2 legers over, dan kan de aanvaller doorgaan met zijn aanval. Het proces wat hierboven staat uitgelegd, begint dan opnieuw. Beide spelers pakken dus weer de dobbelstenen.


Verschuiven van legers tussen landen

Wanneer een speler klaar is met aanvallen, mag hij 1 keer legers tussen landen verschuiven. Deze landen moeten wel aan elkaar grenzen, en beide landen moeten na afloop minimaal 1 leger bevatten. Een speler is niet verplicht om dit te doen.

Als een speler helemaal klaar is met zijn beurt, ontvangt hij een kaart, als hij minimaal 1 gebied heeft verovert. Met deze kaarten kunnen combinaties worden gemaakt.


Extra legers via kaarten

Aan het begin van elke beurt, dus voordat de speler legers heeft ontvangen, controleert hij of hij een combinatie van 3 kaarten kan maken. Dit zijn 3 dezelfde kaarten, of 3 verschillende kaarten. Als dat zo is, levert de speler voordat hij legers heeft geplaatst, zijn kaarten in. Hiervoor ontvangt de speler extra legers! Het aantal legers staat op het spelbord vermeldt.

Omdat het erg belangrijk is om veel legers te plaatsen, is het slim om elke beurt te proberen een ander land te veroveren. Als een land van een tegenstander bijvoorbeeld maar 1 leger heeft, kan dit land makkelijk worden aangevallen om een kaart te krijgen!


Risk strategieën

De spelregels zijn nu duidelijk. Maar wat is de beste strategie om het spel te winnen? Hieronder zullen we een aantal tips geven.


Speel niet te aanvallend

De meeste spelers willen zo snel mogelijk, zo veel mogelijk landen veroveren. Het is veel slimmer om in het begin klein te blijven. Hierdoor kun je op de paar landen die je hebt, erg veel legers plaatsen. Daarnaast zullen de andere spelers jou niet zo snel aanvallen. De speler die veel aanvalt en veel landen heeft, valt het meeste op! Deze speler zal dan ook het snelst worden aangevallen.


Noord-Amerika is moeilijk te verdedigen

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een continent te veroveren. Hiervoor ontvangt de speler namelijk extra legers. Maar het continent Noord-Amerika is het slechtste continent. Het is namelijk een erg groot continent, waardoor het lang duurt voordat je alle landen hebt veroverd. Daarnaast kan het continent vanuit 3 plekken worden aangevallen. Hierdoor is het moeilijk om de verdediging goed te organiseren. Het is dus beter om je op een ander continent te focussen. Afrika en Australië zijn de beste continenten: ze zijn makkelijk te verdedingen. Daarnaast zien tegenstanders je vaak niet als een bedreiging.


Verdedig niet altijd met 2 dobbelstenen

Het is belangrijk om te weten wanneer je met 2 dobbelstenen moet verdedigen, en wanneer met 1. Om dit te bepalen, kijk je naar de 1 na hoogste dobbelsteen van de tegenstander. Als dit een 4 of hoger is, gooi je met 1 dobbelsteen. Is de 1 na hoogste dobbelsteen lager dan een 4, dan verdedig je met 2 dobbelstenen.

Uiteindelijk is voor het spel Risk een beetje mazzel nodig, omdat je de uitkomst van de dobbelstenen niet kan beïnvloeden. Maar, door de tips op deze pagina te volgen, is jouw kans om te winnen een stukje groter geworden!