Blackjack cheats: kaarten tellen - SpelTips.eu

Bordspellen

Kaarten tellen bij Blackjack

Wie Blackjack speelt, merkt al snel dat het belangrijk is om te weten welke kaarten op tafel liggen. Zeker bij een spel waarbij meerdere spelers tegelijkertijd tegen de bank spelen, kunnen alle kaarten samen een aardig idee geven van de kansen op een hoge of lage kaart. In een situatie waarin vier spelers een Aas hebben en de bank een gesloten kaart heeft, is de kans dat die gesloten kaart van de bank een Aas is vanzelfsprekend kleiner – er zijn immers al vier Azen in het spel.

Dit idee is de gedachte achter het kaarten tellen. Zoals in veel andere kaartspellen, is het bij Blackjack ook belangrijk om te zien welke kaarten al gedeeld zijn. Door kaarten te tellen, wordt op een systematische manier een waarde aan verschillende kaarten toegekend, waardoor spelers cijfermatig een idee hebben van welke kaarten nog in het spel zitten.

Er zijn verschillende systemen om kaarten te tellen, maar ieder systeem is gebaseerd op dezelfde gedachte. Bij iedere nieuwe slof kaarten begint de teller op 0. ‘Lage kaarten’ (met waardes van 2-6) zijn een punt waard. Voor ‘hoge kaarten’ (een 10 of gelijke waarde, of een aas) wordt een punt afgetrokken. Bij alle andere kaarten verandert de teller niet. Een speler houdt in zijn hoofd de ‘score’ bij; een score van -2 betekent dan bijvoorbeeld dat er meer hoge kaarten zijn gedeeld dan lage kaarten.

Door die mentale score bij te houden, kan een speler een betere inschatting maken van de risico’s die het krijgen van een extra kaart met zich meebrengt of de kansen op een hoge kaart bij het beginnen van een nieuwe ronde. Kaarten tellen is hiermee geen voorspellende factor, maar een manier om betere beslissingen te kunnen maken doordat meer data beschikbaar is op basis waarvan de beslissing wordt genomen.

Hoewel ieder systeem volgens hetzelfde principe werkt, zijn de meeste systemen geavanceerder. Door met verschillende punten te werken (bijvoorbeeld halve punten voor kaarten die minder effect hebben en dubbele punten voor kaarten die veel effect hebben op het vervolg van het spel) of de puntentelling iets te verschuiven, zodat ook waardes tussen 6 en 10 van invloed zijn op de teller, kan nog preciezer een voorspelling worden gedaan van de kans op een toekomstige kaart.

Voor casino’s is Blackjack sowieso een spel waarbij de winst vrij laag ligt. Spelers die technieken om kaarten te tellen succesvol toepassen, kunnen de dunne marges in hun voordeel laten werken. Dit betekent overigens niet dat kaarten tellen een garantie op winst is – het helpt alleen beter in te schatten wat een goede beslissing is. Tegelijkertijd kunnen goede kaartentellers enorm veel winst maken, door over de lange termijn een systeem goed toe te passen.

Het is de casino’s er alles aan gelegen om die lange termijn te onderbreken. Waar vermoedens van het kaarten tellen naar voren komen, zullen over het algemeen dan ook maatregelen worden getroffen. Omdat het tellen van kaarten echter het systematisch toepassen van een speltechniek is (het in de gaten houden van kaarten), is het niet verboden.