Blackjack - SpelTips.eu

Bordspellen

Blackjack

Blackjack is één van de meest populaire spellen die in het casino gespeeld kunnen worden. Het spel lijkt op 21-en, maar verschilt op belangrijke punten van dat kaartspel. Hieronder volgt de uiteenzetting van de blackjack spelregels en op deze pagina leest u eventueel prima tips voor online blackjack spelen. Of speel direct gratis blackjack zonder gedoe. Altijd zonder kosten. Onder andere voor iPhone en Android mobiele toestellen.


Speel hier nu gratis Blackjack!

Doel van het spel

Het doel bij blackjack spelen is om de bank te verslaan. Hierbij moet men een poging doen, zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen. Hierbij moet men niet boven de 21 komen, want dan verliest de speler ongeacht wat de bank heeft. Als je meer punten hebt dan de bank, win je het spel. Heeft u met 2 kaarten een score van 21, dan heeft u Blackjack.


Puntentelling

De kaarten met afbeeldingen, dus de Boer, Vrouw en Heer zijn 10 punten waard. De kaarten 2 - 10 hebben de waarde die zij aangeven. De aas is 1 of 11 punten waard, waarbij bepalend is welke waarde het dichtst de 21 benadert maar daar niet overheen gaat.


Spelverloop

U kunt zelf bepalen met hoeveel sets speelkaarten u speelt. In sommige casino's speelt men met 6 sets, maar u kunt natuurlijk ook met 1 set spelen. Alle kaarten doen mee. Alle kaarten worden aan het begin van het spel geschud en worden opnieuw geschud wanneer minder dan 25% van de beschikbare kaarten over is aan het begin van een volgende spelronde.

Alle spelers spelen individueel tegen de croupier. Het spel wordt vrijwel altijd met open kaarten gespeeld. Nadat de spelers hun inzet hebben geplaatst, deelt de croupier iedere speler en zichzelf twee kaarten. Als een speler dan al 21 punten heeft, dus een Aas met een 10, Boer, Vrouw of Heer wordt dat een blackjack genoemd en wint de speler 1,5 keer zijn of haar inzet.

Als de speler geen blackjack heeft wordt er doorgespeeld. De spelers geven telkens aan of zij nog een kaart willen hebben of willen stoppen. Als een speler hierbij meer dan 21 punten krijgt, heeft de speler verloren. Als de speler stopt, deelt de croupier kaarten voor zichzelf. De croupier stopt op het moment dat hij 17 of meer punten heeft behaald. Hierbij geldt de Aas als 11, tenzij daarmee de 21 wordt overschreden. In sommige Amerikaanse casino's trekt de bank door als zij 7 of 17 heeft, dus op totalen als 6, A of 2, A, 4 of 3, A, A, 2 neemt de bank nog één of meerdere kaarten, waar Europese croupiers moeten passen (Dealer hits soft-17). Als de 17 is bereikt, worden de punten van de croupier met die van de speler vergeleken. Heeft de speler meer, wint de speler eenmaal de inzet. Is de stand gelijk, blijft de inzet staan. Heeft de speler minder punten, verliest de speler de inzet aan de croupier.

Afhankelijk van de spelsituatie kan je tijdens het spel je inzet verdubbelen, je kaarten splitsen of je inzet verzekeren

Verdubbelen (double): In Europa is deze optie alleen beschikbaar indien met de in eerste instantie gedeelde twee kaarten een puntentotaal is gehaald van 9, 10 of 11. Double is ook mogelijk wanneer er een dubbele score van 9/19 of 10/20 is. Maar omdat men een totaal van 9,10 of 11 moet hebben telt een dubbel van A,8 waar een 2 op valt als 11, niet als 21. Door te verdubbelen wordt je inzet verdubbeld en krijg je nog slechts 1 kaart van de dealer. Deze laatste kaart wordt 90 graden gedraaid ten opzichte van de eerste twee neergelegd. In Amerika is het vaak toegestaan iedere twee kaarten te dubbelen (double any two cards). Hier is het voordelig handen als A,7 tegen een kleine kaart in de bank verdubbelen. En een dubbel van A,8 met een 2 telt dan wél als 21.

Splitsen (split): is mogelijk wanneer de eerste twee ontvangen kaarten van gelijke waarde of van gelijke rang zijn (sommige casino's staan het splitsen van paren als 10,Boer of Heer,Boer of Heer,Vrouw wél toe en andere alleen 2 Heren, 2 Vrouwen, 2 Boeren of 2 tienen). Na splitsen wordt eenzelfde inzet bij de tweede kaart geplaatst. Iedere afzonderlijke inzet hoort dan bij de afzonderlijke kaarten. De beide kaarten worden vanaf dan gespeeld als twee aparte spelen. Wanneer men twee azen splitst dan ontvangt men slechts 1 aanvullende kaart. Als dit weer een Aas is, mag men meestal nogmaals splitsen, maar soms is dit niet toegestaan, dit is erg vervelend, omdat men dan met 12 blijft zitten. Soms mag men meerdere kaarten op een gesplitste Aas kopen, op voorwaarde dat het Aas als 11 geteld moet worden; A,5,6 geldt dan als 22 en men heeft dan dus verloren. Splitsen maakt het krijgen van blackjack overigens onmogelijk, een blackjack-combinatie telt hier gewoon voor 21 punten. Sommige casino's staan hersplitsen van een derde, vierde paar enzovoort toe, andere niet, of maar tot een bepaald aantal; meestal 4 handen. Meestal mag men na een splits ook dubbelen, maar sommige casino's staan dubbelen na splitsen niet toe.

Verzekeren (insurance): is mogelijk wanneer de eerste kaart van de dealer een Aas is. Insurance houdt in dat er een extra inzet wordt geplaatst op de insurance-lijn ter hoogte van de helft van de oorspronkelijke inzet. Wanneer de dealer dan blackjack heeft dan wordt je insurance-inzet 2x uitbetaald en compenseer je hiermee het verlies van je verloren inzet. Wanneer de dealer geen blackjack heeft dan gaat de insurance-inzet verloren. Als een speler blackjack heeft, en de bank heeft een Aas, dan wordt men in plaats van verzekering de mogelijkheid geboden 1 op 1 uitbetaling in plaats van 1,5 tegen één te accepteren, of door te spelen met het risico op een stand-off als de bank ook blackjack heeft (even money).

In veel Amerikaanse casino's is de hole-card regel (insurance): van kracht. De croupier neemt een tweede dichte kaart en controleert of hij een 10, Boer, Vrouw, Heer of Aas heeft, of de bank blackjack heeft. Is dit het geval, dan is het spel beëindigd en hebben alle spelers, die niet eveneens een blackjack hebben verloren. Deze regel is gunstig voor de spelers, omdat zij minder risico lopen, wanneer zij tegen een 10 of Aas in de bank willen dubbelen of splitsen.

Surrender (overgeven): is de mogelijkheid om als speler af te zien van het verder spelen van een bepaalde hand. Men verliest dan slechts de helft van zijn inzet. Dit is vooral gunstig bij totalen als 16 of 15 tegen een 10 of een Aas in de bank. Er zijn 2 variaties van deze regel; early- en late surrender. Bij early surrender kan men altijd van deze regel gebruikmaken. Bij late surrender verliest men altijd zijn gehele inzet, indien de bank blackjack heeft. Deze regel vindt men vooral in Amerika en in België.


Single deck (overgeven): Blackjack werden van oudsher gespeeld met een enkel spel kaarten. Door de opkomst van het kaarten tellen in casino’s (en geholpen door een marginaal betere uitkomst voor het huis) is deze manier van spelen minder in gebruik. Toch zijn er nog steeds casino’s waarbij Blackjack met één spel kaarten tegelijk wordt gespeeld, Dit maakt het spel overzichtelijker en biedt bovendien een klein voordeel aan de speler. Zeker voor spelers die, op welke manier dan ook, kaarten tellen, is het spelen met één spel een stuk aantrekkelijker.

Voor de verloop van het spel maakt het spelen met een enkel spel of meerdere kaartspellen niet heel veel uit. Wel zorgt het spelen met meerdere spellen voor een sneller tempo en meer variatie. Veel casino’s bieden de enkele spellen ook aan onder gewijzigde regels, zodat de initiële statistische winst voor de speler wordt ingewisseld voor regels die juist in het voordeel van de bank zijn.


Speel strategie

De optimale strategie varieert met de verschillende regels, waarmee het spel wordt aangeboden. Voor alle variaties geldt echter dezelfde koopstrategie. Het beste koopt men tegen een 2 of 3 in de bank op 12 of minder en past men op 13. Tegen een 4, 5 en 6 past men al op 12. Tegen hogere kaarten moet men kopen op 16 en passen op 17. Voor "zachte" handen (handen met een Aas, waarbij men het Aas als 11 kan tellen, zonder de 21 te overschrijden) geldt, dat men altijd moet kopen met 7/17 (handen als A,6) of minder. Ook koopt men op 8/18 (bijvoorbeeld 7,A) tegen een Aas, 10 of 9 (veel spelers vinden dit vreemd, maar het is statistisch echt beter). Tegen andere kaarten in de bank past men met 8/18.

Dubbelen: Met 9 dubbelt men tegen een 3, 4, 5 of 6. Met 10 en 11 als men méér heeft dan de bank (De bank heeft 2 t/m 9, respectievelijk 2 t/m Heer), ténzij de bank kans heeft blackjack te halen. In Amerika dubbelt men 11 tegen een 10 (hole card rule) en hier nooit (Daar waar het spel met slechts één spel kaarten wordt gespeeld, is het aan te raden 11 tegen een Aas te dubbelen). De strategie voor splitsen is afhankelijk van andere regels; als het niet is toegestaan te dubbelen na een splits, wordt het splitsen onaantrekkelijker. In Amerika splitst men altijd Azen en achten. Zonder hole-card rule wordt tegen een 10 wel een paar Azen gesplitst, maar geen paar achten en splitst men tegen een Aas nooit.

Men kan narekenen dat het nemen van een verzekering of even money niet aantrekkelijk is. Het betaalt 1 tegen 2, terwijl er 9 niet-tienen op 4 tienen zijn. Daarmee is het voordeel van de bank op zulke inzetten 1/13de, ofwel meer dan 7%, Terwijl spelers met het goed toepassen van de basisstrategie hun nadeel kunnen beperken tot ruim onder 1%.


Huisvoordeel: is het percentage dat over de lange termijn altijd naar het casino zal gaan. De meeste mensen weten dat het casino verdient aan de spellen, maar niet iedereen weet dat het hier gaat om een statistische waarschijnlijkheid. Als er heel veel blackjackspellen worden gespeeld, kan het casino rekenen op een gegarandeerde winst. De marges zijn vooral bij Blackjack heel klein: van gemiddeld 2% bij een beginnende speler die het spel nauwelijks kent tot slechts 0.5% bij gevorderde spelers die altijd de juiste keuzes maken. Deze percentages worden over de lange termijn berekend; op de korte termijn kan er van alles gebeuren. De tegeltjeswaarheid dat het huis altijd wint is dus nog steeds waar, maar met de kanttekening dat dit een statistisch gemiddelde is. Om tot dat gemiddelde te komen, moet ook het huis af en toe verliezen. Het huisvoordeel is dus indirect te beïnvloeden door de juiste strategieën toe te passen. Het maken van onderbouwde keuzes zorgt ervoor dat het casino minder wint. Door echt aan een strategie vast te houden, kan het huisvoordeel nog verder teruglopen; het huisvoordeel blijft wel altijd bestaan.


Naast strategieën die tijdens het spelen van Blackjack toegepast kunnen worden, zijn er ook strategieën die spelers ontwikkelen om op een optimale manier in te zetten. Door een systeem te gebruiken voor de inzetten aan tafel, hopen spelers langer door te kunnen spelen en zo meer kans te maken op een winnende avond. Er zijn een aantal verschillende systemen, die allemaal volgens hetzelfde principe werken. Door een kort algoritme toe te passen op inzetten door het spel heen, wordt de kans op een goede winst gemaximaliseerd, terwijl de kans op een drastisch verlies juist wordt ingeperkt.

Alle systemen werken met het verhogen of verlagen van de inzet afhankelijk van wat er in de voorgaande beurt is gebeurd. Sommige systemen vereisen een groot budget om eventuele verliezen op te vangen, terwijl andere systemen juist gemaakt zijn voor kleinere budgetten. De populairste systemen zijn Paroli, Parlay (Double Down) en Martingale. Deze systemen worden ook in andere vormen van gokken gebruikt. De optimale strategie is uniek voor Blackjack.


Beste strategie en tips

Blackjack staat bekend als een casinospel met een relatief grote winkans voor casinospellen. Dit komt mede doordat Blackjack niet alleen een kansspel is. Door het gebruiken van een strategie en handige tips kan de kans op winst bij Blackjack worden vergroot. Hierbij kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen gewone strategieën en dubieuze strategieën zoals kaarten tellen, waarbij de speler het risico loopt om betrapt te worden door het casino. Voor veel gevorderde spelers bestaat een strategie uit het vooraf bepalen welke handelingen worden verricht bij een bepaalde uitkomst in het spel. Hierbij hangt de speelwijze af van de kaarten die de bank op de speeltafel heeft liggen en de kaarten die de speler zelf gedeeld heeft gekregen. Een robuuste strategie kan geen winst garanderen, maar wel zorgen dat in iedere situatie de juiste beslissing wordt genomen – waarbij een juiste beslissing die beslissing is die wiskundig gezien de beste kansen voor de speler oplevert.


Blackjack cheats

Blackjack staat niet alleen bekend als een casinospel waarbij de spelers een betere winkans hebben dan bij andere spellen, maar ook als een spel waarbij spelers relatief eenvoudig hun winkansen nog meer kunnen vergroten door kaarten te tellen. Hoewel casino’s helemaal geen fan zijn van deze manier van spelen (of valsspelen, zoals de casino’s je zullen vertellen), zijn er wel degelijk manieren om weg te komen met het kaarten tellen. Er zijn zelfs spelers die grote bedragen hebben gewonnen door kaarten te tellen.

Veel mensen vragen zich echter af: is Blackjack illegaal of niet? Hoewel Blackjack heel populair is als casinospel, kan het alleen worden aangeboden in Holland Casino. Toch zie je ook Blackjackspellen in andere soorten casino’s. Dat betekent echter toch niet dat deze Blackjackspellen illegaal worden aangeboden, zolang er geen dealer is die de kaarten uitdeelt. Tegelijkertijd is er wel degelijk sprake van een illegaal aanbod van Blackjack in Nederland. Het kan zelfs zijn dat spelers zonder het te weten deelnemen aan illegaal aangeboden Blackjackspellen.


Blackjack Holland Casino

Holland Casino is de enige plek in Nederland waar spelers terecht kunnen voor een echt spelletje Blackjack op tafels en automaten. Iedere vestiging van Holland Casino heeft wel een tafel waar een croupier klaar zit om kaarten uit te delen. Maar voor liefhebbers van Blackjack heeft Holland Casino nog meer te bieden. Naast de gewone tafels waar Blackjack gespeeld wordt, zijn er ook verschillende varianten van Blackjack waarbij regels een beetje verschillen.

Naast deze verschillende varianten zijn er ook Blackjackautomaten die het spel op een computergestuurde manier aanbieden. Deze automaten zorgen ervoor dat spelers op hun eigen manier kunnen spelen. Anders dan samen aan een tafel te zitten met andere spelers, speelt iedere speler alleen tegen de bank. Spelen op een automaat kan een laagdrempelige manier zijn om bekend te raken met Blackjack, om alleen te spelen, of te kunnen spelen met een lagere inzet dan de minimale inzetten die aan een tafel gebruikelijk zijn.


Simulators en online simulators

Natuurlijk is het spelen van Blackjack in een casino de bekendste manier om dit klassieke casinospel te spelen. Toch zijn er allerlei andere manieren om Blackjack te spelen – voor sommige van deze manieren hoeven spelers hun huis niet eens uit. Zo zijn er simulators en online simulators. Zowel online als in het casino zelf bestaan meer dan genoeg mogelijkheden om Blackjack te spelen zonder een tafel en een croupier nodig te hebben.

Veel casino’s hebben een groot aantal automaten in het casino staan, waaronder ook Blackjackautomaten. Deze machines bieden een computergestuurde versie van Blackjack aan, waardoor mensen kunnen kiezen om op de klassieke manier te spelen of op een modernere manier. Deze laatste manier kan ook een aantrekkelijke manier zijn om het spel beter te leren kennen, nieuwe strategieën uit te proberen of voor een lagere minimuminzet te spelen. Doordat een simulator gemakkelijker aan te bieden is, is er ook meer variatie te vinden bij een simulator dan aan de tafels van een casino.


Blackjack spelen voor geld

Blackjack staat bekend als een casinospel waarin de speler zeker niet kansloos is. Voor casino’s is Blackjack ook een spel met hele kleine marges. Hoewel de balans over de lange termijn altijd in het voordeel van het huis uitvalt, kunnen spelers met een goede strategie veel geld winnen door het spelen van Blackjack. Hierom is het spelen van Blackjack voor geld ook heel populair – ook buiten Holland Casino. Spelers die op zoek zijn naar manieren om Blackjack voor geld te spelen hebben mede door de opkomst van online casino’s heel veel keuze uit aanbieders en varianten van dit bekende kaartspel.

Vooral online is de keuze ontzettend groot. Niet alleen kunnen spelers hier kiezen uit verschillende aanbieders, maar ook allerlei verschillende varianten van Blackjack worden online aangeboden. Hierdoor zijn er vaak ook extra mogelijkheden om te winnen; vooral door zogenaamde ‘sidebets’ kunnen spelers op allerlei manieren inzetten en echt geld winnen door online Blackjack te spelen.


Live blackjack en 10 cent blackjack

Hoewel blackjack in principe altijd volgens dezelfde regels wordt gespeeld, zijn er heel veel verschillende soorten te vinden. Wie regelmatig een vestiging van Holland Casino bezoekt, heeft ongetwijfeld langs de verschillende blackjacktafels gelopen. Sowieso zijn er tafels met verschillende minimuminleggen, maar sommige vestigingen hebben ook de variant Casino 21, wat bijna hetzelfde is, maar op enkele punten verschilt. Online wordt dat aanbod alleen maar groter. Er zijn ontelbaar veel varianten van blackjack te vinden; sommige varianten hebben een eigen naam, terwijl andere blackjackspellen vooral verschillen op details. Ook zijn er grote verschillen in de inleg die per tafel gebruikelijk is.

Er zijn in principe twee manieren om blackjack te spelen: live blackjack in online casino’s en simulaties. De eerste soort lijkt qua aanbod enigszins op een gewoon casino: er zijn een beperkt aantal plekken per tafel en de minimuminleg is meestal rond de € 5. De tweede soort zijn simulaties. Hierbij speelt de speler tegen de computer. Voordeel hierbij is niet alleen dat er meer variatie mogelijk is, maar ook dan inzetten al mogelijk is voor slechts 10 cent.


Waar speel je blackjack?

Het zijn gouden tijden voor liefhebbers van blackjack. Waar dit spel vroeger alleen gespeeld kon worden in vestigingen van Holland Casino en later op discutabele websites, zijn er nu allerlei mogelijkheden om altijd en overal blackjack te spelen. Allereerst zijn er nog steeds de casino’s, waar spelers terecht kunnen voor de echte ervaring: vingertoppen op de tafel, echte kaarten in de hand en de gedeelde zucht van de tafel als de bank blackjack blijkt te hebben.

Voor een ervaring waarbij spelers niet meer de deur (of zelfs het bed) uit hoeven, zijn er talloze plekken waar blackjack online gespeeld kan worden. Zowel met simulaties die het spel digitaal aanbieden of in live casino’s waarbij spelers via een live videoverbinding dit klassieke spel spelen is blackjack in allerlei vormen beschikbaar.

Ten slotte hebben veel casino’s ook de overstap gemaakt naar mobiele vormen van het casino. Hierdoor kunnen spelers ook blackjack spelen als er geen computer beschikbaar is. Zelfs de online live casino’s zijn soms te spelen op een mobiel apparaat, zodat spelers ook onderweg nog kunnen spelen.


Blackjack gratis spelen

Voor de liefhebber van blackjack is het internet de beste plek om blackjack te spelen. Niet alleen zijn er meer varianten en prijscategorieën te vinden dan ooit in een casino zouden passen, het is vaak ook mogelijk om gratis blackjack te spelen. Dit is een ideale manier om het spel beter te leren kennen, of als je al bekend met blackjack, om nieuwe strategieën en varianten te proberen.

Wie een beetje bekend is in de wereld van blackjack weet dat er verschillende varianten zijn die hun eigen redenen hebben om bijzonder of populair te zijn. Een single-deck game bijvoorbeeld heeft in theorie de hoogste winkans, maar ook een aantal addertjes onder het gras.

Voor gevorderde spelers is een multi-hand game wellicht interessant. Deze variant geeft je meer spelplezier binnen dezelfde tijd als een gewoon spel blackjack. Naast deze bijzondere varianten zijn er ook kleinere verschillen tussen blackjackspellen: de double exposure game, bijvoorbeeld, of het aan blackjack gerelateerde pontoon game.. Ook voor klassieke spellen, een Europese variant of een specifieke high limit- of low limit game heeft het internet meer dan genoeg te bieden. Nog niet genoeg keuze? Probeer eens een bonus game blackjack.