Blackjack - SpelTips.eu

Bordspellen

Blackjack

Blackjack is één van de meest populaire spellen die in het casino gespeeld kunnen worden. Het spel lijkt op 21-en, maar verschilt op belangrijke punten van dat kaartspel. Hieronder volgt de uiteenzetting van de blackjack spelregels en op deze pagina leest u eventueel prima tips voor online blackjack spelen. Of speel direct gratis blackjack zonder gedoe. Altijd zonder kosten. Onder andere voor iPhone en Android mobiele toestellen.


Speel hier nu gratis Blackjack!

Doel van het spel

Het doel bij blackjack spelen is om de bank te verslaan. Hierbij moet men een poging doen, zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen. Hierbij moet men niet boven de 21 komen, want dan verliest de speler ongeacht wat de bank heeft. Als je meer punten hebt dan de bank, win je het spel. Heeft u met 2 kaarten een score van 21, dan heeft u Blackjack.


Puntentelling

De kaarten met afbeeldingen, dus de Boer, Vrouw en Heer zijn 10 punten waard. De kaarten 2 - 10 hebben de waarde die zij aangeven. De aas is 1 of 11 punten waard, waarbij bepalend is welke waarde het dichtst de 21 benadert maar daar niet overheen gaat.


Spelverloop

U kunt zelf bepalen met hoeveel sets speelkaarten u speelt. In sommige casino's speelt men met 6 sets, maar u kunt natuurlijk ook met 1 set spelen. Alle kaarten doen mee. Alle kaarten worden aan het begin van het spel geschud en worden opnieuw geschud wanneer minder dan 25% van de beschikbare kaarten over is aan het begin van een volgende spelronde.

Alle spelers spelen individueel tegen de croupier. Het spel wordt vrijwel altijd met open kaarten gespeeld. Nadat de spelers hun inzet hebben geplaatst, deelt de croupier iedere speler en zichzelf twee kaarten. Als een speler dan al 21 punten heeft, dus een Aas met een 10, Boer, Vrouw of Heer wordt dat een blackjack genoemd en wint de speler 1,5 keer zijn of haar inzet.

Als de speler geen blackjack heeft wordt er doorgespeeld. De spelers geven telkens aan of zij nog een kaart willen hebben of willen stoppen. Als een speler hierbij meer dan 21 punten krijgt, heeft de speler verloren. Als de speler stopt, deelt de croupier kaarten voor zichzelf. De croupier stopt op het moment dat hij 17 of meer punten heeft behaald. Hierbij geldt de Aas als 11, tenzij daarmee de 21 wordt overschreden. In sommige Amerikaanse casino's trekt de bank door als zij 7 of 17 heeft, dus op totalen als 6, A of 2, A, 4 of 3, A, A, 2 neemt de bank nog één of meerdere kaarten, waar Europese croupiers moeten passen (Dealer hits soft-17). Als de 17 is bereikt, worden de punten van de croupier met die van de speler vergeleken. Heeft de speler meer, wint de speler eenmaal de inzet. Is de stand gelijk, blijft de inzet staan. Heeft de speler minder punten, verliest de speler de inzet aan de croupier.

Afhankelijk van de spelsituatie kan je tijdens het spel je inzet verdubbelen, je kaarten splitsen of je inzet verzekeren

Verdubbelen (double): In Europa is deze optie alleen beschikbaar indien met de in eerste instantie gedeelde twee kaarten een puntentotaal is gehaald van 9, 10 of 11. Double is ook mogelijk wanneer er een dubbele score van 9/19 of 10/20 is. Maar omdat men een totaal van 9,10 of 11 moet hebben telt een dubbel van A,8 waar een 2 op valt als 11, niet als 21. Door te verdubbelen wordt je inzet verdubbeld en krijg je nog slechts 1 kaart van de dealer. Deze laatste kaart wordt 90 graden gedraaid ten opzichte van de eerste twee neergelegd. In Amerika is het vaak toegestaan iedere twee kaarten te dubbelen (double any two cards). Hier is het voordelig handen als A,7 tegen een kleine kaart in de bank verdubbelen. En een dubbel van A,8 met een 2 telt dan wél als 21.

Splitsen (split): is mogelijk wanneer de eerste twee ontvangen kaarten van gelijke waarde of van gelijke rang zijn (sommige casino's staan het splitsen van paren als 10,Boer of Heer,Boer of Heer,Vrouw wél toe en andere alleen 2 Heren, 2 Vrouwen, 2 Boeren of 2 tienen). Na splitsen wordt eenzelfde inzet bij de tweede kaart geplaatst. Iedere afzonderlijke inzet hoort dan bij de afzonderlijke kaarten. De beide kaarten worden vanaf dan gespeeld als twee aparte spelen. Wanneer men twee azen splitst dan ontvangt men slechts 1 aanvullende kaart. Als dit weer een Aas is, mag men meestal nogmaals splitsen, maar soms is dit niet toegestaan, dit is erg vervelend, omdat men dan met 12 blijft zitten. Soms mag men meerdere kaarten op een gesplitste Aas kopen, op voorwaarde dat het Aas als 11 geteld moet worden; A,5,6 geldt dan als 22 en men heeft dan dus verloren. Splitsen maakt het krijgen van blackjack overigens onmogelijk, een blackjack-combinatie telt hier gewoon voor 21 punten. Sommige casino's staan hersplitsen van een derde, vierde paar enzovoort toe, andere niet, of maar tot een bepaald aantal; meestal 4 handen. Meestal mag men na een splits ook dubbelen, maar sommige casino's staan dubbelen na splitsen niet toe.

Verzekeren (insurance): is mogelijk wanneer de eerste kaart van de dealer een Aas is. Insurance houdt in dat er een extra inzet wordt geplaatst op de insurance-lijn ter hoogte van de helft van de oorspronkelijke inzet. Wanneer de dealer dan blackjack heeft dan wordt je insurance-inzet 2x uitbetaald en compenseer je hiermee het verlies van je verloren inzet. Wanneer de dealer geen blackjack heeft dan gaat de insurance-inzet verloren. Als een speler blackjack heeft, en de bank heeft een Aas, dan wordt men in plaats van verzekering de mogelijkheid geboden 1 op 1 uitbetaling in plaats van 1,5 tegen één te accepteren, of door te spelen met het risico op een stand-off als de bank ook blackjack heeft (even money).

In veel Amerikaanse casino's is de hole-card regel van kracht. De croupier neemt een tweede dichte kaart en controleert of hij een 10, Boer, Vrouw, Heer of Aas heeft, of de bank blackjack heeft. Is dit het geval, dan is het spel beëindigd en hebben alle spelers, die niet eveneens een blackjack hebben verloren. Deze regel is gunstig voor de spelers, omdat zij minder risico lopen, wanneer zij tegen een 10 of Aas in de bank willen dubbelen of splitsen.

Surrender (overgeven): is de mogelijkheid om als speler af te zien van het verder spelen van een bepaalde hand. Men verliest dan slechts de helft van zijn inzet. Dit is vooral gunstig bij totalen als 16 of 15 tegen een 10 of een Aas in de bank. Er zijn 2 variaties van deze regel; early- en late surrender. Bij early surrender kan men altijd van deze regel gebruikmaken. Bij late surrender verliest men altijd zijn gehele inzet, indien de bank blackjack heeft. Deze regel vindt men vooral in Amerika en in België.


Speel strategie

De optimale strategie varieert met de verschillende regels, waarmee het spel wordt aangeboden. Voor alle variaties geldt echter dezelfde koopstrategie. Het beste koopt men tegen een 2 of 3 in de bank op 12 of minder en past men op 13. Tegen een 4, 5 en 6 past men al op 12. Tegen hogere kaarten moet men kopen op 16 en passen op 17. Voor "zachte" handen (handen met een Aas, waarbij men het Aas als 11 kan tellen, zonder de 21 te overschrijden) geldt, dat men altijd moet kopen met 7/17 (handen als A,6) of minder. Ook koopt men op 8/18 (bijvoorbeeld 7,A) tegen een Aas, 10 of 9 (veel spelers vinden dit vreemd, maar het is statistisch echt beter). Tegen andere kaarten in de bank past men met 8/18.

Dubbelen: Met 9 dubbelt men tegen een 3, 4, 5 of 6. Met 10 en 11 als men méér heeft dan de bank (De bank heeft 2 t/m 9, respectievelijk 2 t/m Heer), ténzij de bank kans heeft blackjack te halen. In Amerika dubbelt men 11 tegen een 10 (hole card rule) en hier nooit (Daar waar het spel met slechts één spel kaarten wordt gespeeld, is het aan te raden 11 tegen een Aas te dubbelen). De strategie voor splitsen is afhankelijk van andere regels; als het niet is toegestaan te dubbelen na een splits, wordt het splitsen onaantrekkelijker. In Amerika splitst men altijd Azen en achten. Zonder hole-card rule wordt tegen een 10 wel een paar Azen gesplitst, maar geen paar achten en splitst men tegen een Aas nooit.

Men kan narekenen dat het nemen van een verzekering of even money niet aantrekkelijk is. Het betaalt 1 tegen 2, terwijl er 9 niet-tienen op 4 tienen zijn. Daarmee is het voordeel van de bank op zulke inzetten 1/13de, ofwel meer dan 7%, Terwijl spelers met het goed toepassen van de basisstrategie hun nadeel kunnen beperken tot ruim onder 1%.