Surrender - SpelTips.eu

Bordspellen

Surrender

Surrender (het Nederlandse woord voor ‘overgave’) is een speloptie die slechts door sommige casino’s wordt aangeboden. Voor Nederlandse spelers is het dan ook het meest waarschijnlijk dat deze speloptie alleen online gevonden zal worden. Toch zijn er ook casino’s (bijvoorbeeld in Las Vegas) die deze speloptie hanteren. Eigenaardig aan deze regel is dat ook als de regel van toepassing is op een tafel, spelers expliciet moeten informeren of surrenderen een optie is; dit staat niet op de tafel aangegeven.

De gedachte achter de surrender regel is heel simpel: op het moment dat de speler niet met de gedeelde kaarten verder wil spelen, kan hij of zij dit aangeven door tegen de croupier ‘surrender’ te zeggen. Het handsignaal hiervoor is een denkbeeldige lijn die met de wijsvinger van rechts naar links over de tafel wordt getrokken.

Omdat deze regel vrij weinig gebruikt wordt en het vrij makkelijk is om het handsignaal te interpreteren als de meer voor de hand liggende ‘hit’, is het extra belangrijk dat ook verbaal aan de croupier mede wordt gedeeld wat er gebeurt. Op die manier wordt eventuele verwarring voorkomen. De croupier zal hoogstwaarschijnlijk toch vragen om het handgebaar te maken, zodat de handeling op camera kan worden vastgelegd.

Als een speler de surrender regel gebruikt, krijgt hij of zij de helft van de inzet voor die beurt terug. Hiermee wordt voorkomen dat spelers de regel te pas en te onpas gebruiken; het loont immers alleen om echt slechte kaarten te ‘weigeren’. Er zijn twee vormen van surrender: early surrender en late surrender. Deze staan in verband met de hole-card regel, die gebruikelijk is in Amerikaanse casino’s. Hierbij checkt de croupier direct na het delen van de kaarten of de bank Blackjack heeft. De termen early en late surrender verwijzen naar het moment waarop de bank dat doet; een vroege surrender gebeurt vóór dat moment, een late surrender erna. Dat betekent ook dat dat het enige moment is om surrender te gebruiken; nadat de beurt aan de spelers is, kan de regel niet meer worden toegepast. Hoewel het onderscheid tussen early en late nog altijd bestaat, wordt early surrender in de praktijk nooit aangeboden door casino’s.

Situationeel zijn er ook weinig moment waarop het loont om surrender te gebruiken. Statistisch gezien is dat alleen als de speler 15, 16 of 17 heeft en de bank een Aas, 9 of 10 heeft liggen als eerste kaart. In alle andere situaties is het beter om te blijven spelen.