Hartenjagen

Van hartenjagen bestaan 2 spelvarianten, de Nederlandse en de Amerikaanse variant. Afhankelijk van de spelvariant probeer je zoveel mogelijk punten te winnen of te verliezen door het al dan niet halen van slagen. Bij hartenjagen zijn de hartenkaarten, de klaver boer en de schoppen vrouw punten waard.

Basisregels

Nederlandse regels:
Hartenjagen speel je met 4 spelers. Bij de Nederlandse regels worden van alle kleuren de kaarten 2 t/m 6 uit het spel gehaald, zodat er 32 kaarten overblijven, 7 t/m aas. Iedere speler krijgt 8 kaarten, waarvan hij er 3 selecteert om door te geven aan andere speler. In het 1e spel worden de kaarten naar links gegeven, in het 2e spel naar rechts en in het 3e spel naar de speler tegenover hem. In elke 4e ronde worden geen kaarten doorgegeven.

De speler die de klaver 7 in handen heeft begint de eerste slag door deze kaart op te gooien. Met de klok mee moeten de overige spelers een kaart bij leggen. Dit moet in eerste instantie een kaart zijn van dezelfde 'kleur' (Een kaartspel bestaat uit 4 'kleuren', harten, schoppen, ruiten, klaver). Als je geen kaarten hebt van een bepaalde kleur mag je een kaart van een andere kleur bijleggen. Als iedere speler een kaart op tafel heeft gelegd is een slag gespeeld. De speler die de hoogste kaart heeft gespeeld van de kleur die als eerste op tafel lag heeft de slag gewonnen. Deze speler moet nu als eerste 'uitkomen', dat wil zeggen een kaart opgooien die de andere spelers moeten volgen.

Na 8 slagen, als de kaarten op zijn, is een complete ronde gespeeld en worden de punten voor iedere speler opgeteld en bijgeschreven. Er wordt gespeeld totdat een van de spelers het aangegeven puntenmaximum heeft bereikt of overschreden. Vanaf dat moment is het niet langer het doel zoveel mogelijk punten te ontduiken (dus zo min mogelijk punten te halen), maar juist zo veel mogelijk punten binnen te halen. De behaalde punten worden aan het einde van een ronde van de score afgetrokken. De speler die als eerste de 0 heeft bereikt heeft gewonnen.

Amerikaanse regels:
Bij de Amerikaanse variant blijven alle kaarten in het spel. Iedere speler krijgt 13 kaarten, waarvan de speler er 3 selecteert om door te geven aan achtereenvolgens de speler links, rechts en tegenover hem. Elke 4e ronde worden er geen kaarten doorgegeven.

De speler die de klaver 2 in handen heeft begint de eerste slag door deze kaart op te gooien. Met de klok mee moeten de overige spelers een kaart bij leggen. Dit moet in eerste instantie een kaart zijn van dezelfde 'kleur'. Als je geen kaarten hebt van een bepaalde kleur mag je een kaart van een andere kleur bijleggen. Als iedere speler een kaart op tafel heeft gelegd is een slag gespeeld. De speler die de hoogste kaart heeft gespeeld van de kleur die als eerste op tafel lag heeft de slag gewonnen.

Na 13 slagen, als alle kaarten op zijn, is een complete ronde gespeeld en worden de punten voor iedere speler opgeteld en bijgeschreven. Er wordt gespeelt totdat een van de spelers het aangegeven puntenmaximum heeft bereikt of overschreden. De speler die op dat moment de minste punten heeft behaald heeft gewonnen.

Lees op de volgende pagina de puntentelling van Hartenjagen

Meer spelregels lezen? Like ons op Facebook