Hartenjagen - SpelTips.eu

Bordspellen

Hartenjagen

Van hartenjagen bestaan 2 spelvarianten, de Nederlandse en de Amerikaanse variant. Afhankelijk van de spelvariant probeer je zoveel mogelijk punten te winnen of te verliezen door het al dan niet halen van slagen. Bij hartenjagen zijn de hartenkaarten, de klaver boer en de schoppen vrouw punten waard.


Basisregels

Nederlandse regels:
Hartenjagen speel je met 4 spelers. Bij de Nederlandse regels worden van alle kleuren de kaarten 2 t/m 6 uit het spel gehaald, zodat er 32 kaarten overblijven, 7 t/m aas. Iedere speler krijgt 8 kaarten, waarvan hij er 3 selecteert om door te geven aan andere speler. In het 1e spel worden de kaarten naar links gegeven, in het 2e spel naar rechts en in het 3e spel naar de speler tegenover hem. In elke 4e ronde worden geen kaarten doorgegeven.

De speler die de klaver 7 in handen heeft begint de eerste slag door deze kaart op te gooien. Met de klok mee moeten de overige spelers een kaart bij leggen. Dit moet in eerste instantie een kaart zijn van dezelfde 'kleur' (Een kaartspel bestaat uit 4 'kleuren', harten, schoppen, ruiten, klaver). Als je geen kaarten hebt van een bepaalde kleur mag je een kaart van een andere kleur bijleggen. Als iedere speler een kaart op tafel heeft gelegd is een slag gespeeld. De speler die de hoogste kaart heeft gespeeld van de kleur die als eerste op tafel lag heeft de slag gewonnen. Deze speler moet nu als eerste 'uitkomen', dat wil zeggen een kaart opgooien die de andere spelers moeten volgen.

Na 8 slagen, als de kaarten op zijn, is een complete ronde gespeeld en worden de punten voor iedere speler opgeteld en bijgeschreven. Er wordt gespeeld totdat een van de spelers het aangegeven puntenmaximum heeft bereikt of overschreden. Vanaf dat moment is het niet langer het doel zoveel mogelijk punten te ontduiken (dus zo min mogelijk punten te halen), maar juist zo veel mogelijk punten binnen te halen. De behaalde punten worden aan het einde van een ronde van de score afgetrokken. De speler die als eerste de 0 heeft bereikt heeft gewonnen.

Amerikaanse regels:
Bij de Amerikaanse variant blijven alle kaarten in het spel. Iedere speler krijgt 13 kaarten, waarvan de speler er 3 selecteert om door te geven aan achtereenvolgens de speler links, rechts en tegenover hem. Elke 4e ronde worden er geen kaarten doorgegeven.

De speler die de klaver 2 in handen heeft begint de eerste slag door deze kaart op te gooien. Met de klok mee moeten de overige spelers een kaart bij leggen. Dit moet in eerste instantie een kaart zijn van dezelfde 'kleur'. Als je geen kaarten hebt van een bepaalde kleur mag je een kaart van een andere kleur bijleggen. Als iedere speler een kaart op tafel heeft gelegd is een slag gespeeld. De speler die de hoogste kaart heeft gespeeld van de kleur die als eerste op tafel lag heeft de slag gewonnen.

Na 13 slagen, als alle kaarten op zijn, is een complete ronde gespeeld en worden de punten voor iedere speler opgeteld en bijgeschreven. Er wordt gespeelt totdat een van de spelers het aangegeven puntenmaximum heeft bereikt of overschreden. De speler die op dat moment de minste punten heeft behaald heeft gewonnen.


Punten telling

De puntentelling verschilt tussen de Nederlandse variant en de Amerikaanse variant. Hieronder vindt u welke kaarten punten waard zijn. Let wel op dat het doel van het spel vaak is, om zo min mogelijk punten te scoren!

Nederlandse variant Amerikaanse variant
Kaarten in het spel: 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer, aas. Kaarten in het spel: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer, aas.
Punten: alle harten 1 punt. Punten: alle harten 1 punt.
Klaver boer: 2 punten Schoppen vrouw: 13 punten
Schoppen vrouw: 5 punten

Een slag spelen

Een slag is een ronde waarin iedere speler een kaart op tafel heeft gelegd. Een complete ronde bestaat dus uit respectievelijk 8 of 13 slagen, voor de Nederlandse variant en de Amerikaanse variant. De speler die de hoogste kaart op tafel legt heeft de slag gewonnen en mag als eerste uitkomen voor een nieuwe slag.

Voorbeeld Nederlandse regels:
Er is gedeeld. Speler 2 komt uit met klaver 7. Speler 3 moet kleur volgen en speelt met klaver 8, speler 4 moet kleur volgen en speelt klaver heer, speler 1 heeft geen klaver en volgt met harten vrouw. Een complete slag is gespeeld. Speler 4 heeft de hoogste kaart gespeeld en de slag gewonnen. Hij krijgt 1 punt omdat de slag een hartenkaart bevat. Speler 4 moet als eerste uitkomen voor de nieuwe slag.


Speler 3 wint de slag met klaver heer. Deze slag levert 1 punt op.

Shoot the Moon

Het doel van het spel is zo weinig mogelijk punten te scoren. Daar is een uitzondering op, Shoot the Moon. Wanneer het iemand lukt alle 15 dan wel 26 punten in het spel binnen te halen, dan krijgt deze speler zelf geen punten maar straft hij alle andere spelers met het maximale aantal te behalen punten. Dus wanneer het speler 3 lukt alle punten binnen te halen, ontvangt hij zelf 0 punten en speler 1, 2 en 4 ieder 15 (danwel 26) punten.


Extra spelregels

Naast de bovenstaande regels, gelden er in het spel nog een aantal aanvullende regels:

- In de eerste slag mag er nog geen strafkaart worden gespeeld, tenzij de speler echt niet anders kan.
- Een slag mag niet met harten beginnen, totdat er in een eerdere slag een harten is gespeeld. Als de speler alleen nog maar harten kaarten heeft, mag het uiteraard wel.
- De speler moet een kaart van de gevraagde kleur opgooien. Doet hij dit niet terwijl hij dit wel kan, wordt de speler meestal gediskwalificeerd.

Veel plezier gewenst met het spelen van Hartenjagen!