Dubbelen - SpelTips.eu

Bordspellen

Dubbelen

Dubbelen kan over het algemeen alleen als spelers in een goede uitgangspositie zitten, namelijk als de eerste twee kaarten 9, 10 of 11 punten zijn. Hiermee lijkt het bijna vanzelfsprekend om altijd te dubbelen. Toch is dit niet altijd zo.

Of het verstandig is om te verdubbelen, hangt af van een aantal factoren. Zoals hierboven al aangegeven, is de precieze kans op een goede kaart afhankelijk van alle andere kaarten die in het spel in omloop zijn (geweest). Een goede vuistregel voor beginners is dat verdubbelen op 11 punten een goede beslissing is, maar dat verdubbelen met een 10 of 9 alleen slim is als de dealer een eerste kaart van 4, 5 of 6 heeft (en dus een grotere kans om met teveel punten te eindigen). Bedenk wel dat een goede beslissing geen winst garandeert, maar enkel een statistisch juiste keuze is. Spelers die niet verdubbelen, maken natuurlijk nog steeds kans op een goed puntentotaal met hun originele inzet. Voor gevorderde spelers geldt dat het wel of niet verdubbelen afhangt van de kaarten die een grotere waarschijnlijkheid hebben om uitgedeeld te worden. Het risico bij dubbelen is immers dat de derde kaart een lage kaart is. Op dat moment is van een goede uitgangspositie een heel slechte uitkomst gemaakt.

Hoe beter een speler op de hoogte is van de kaarten die een hogere waarschijnlijkheid hebben om gedeeld te worden, hoe beter de beslissing om wel of niet te dubbelen kan worden genomen. Zeker omdat bij dubbelen een lage kaart niet meer hersteld kan worden is het risico in sommige gevallen groter dan de extra winst waard is. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat de waarschijnlijkheid groter dan gemiddeld is dat er een goede kaart gedeeld zal worden. Op dat moment is het veilig om af te wijken van de 11 en kan ook met een 10 of een 9 gedubbeld worden. Hierbij is het wel weer belangrijk om te kijken welke kaart de bank heeft; een 4, 5 of 6 is hierbij het best.

Bij casino’s die toestaan om ook op andere getallen te verdubbelen, zijn de kansen het risico waarschijnlijk niet waard. Inzetten op een 8 zou alleen kunnen als spelers heel goed op de hoogte zijn van de waarschijnlijkheid van hoge kaarten en als de bank een waardeloze kaart heeft. Zelfs dan is de veilige optie om alleen bij 11 te dubbelen.

Als casino’s toestaan om ook gesplitste kaarten te dubbelen, verandert er weinig tot niets aan de vuistregels. Het zal hier immers gaan om twee kaarten met een waarde van 9 of 10. In dat geval is dubbelen alleen gunstig als de bank een beroerde kaart heeft.