Even money - SpelTips.eu

Bordspellen

Even money

IEen variatie op de verzekering heet ‘even money’. In feite is dit een omgekeerde verzekering. Deze situatie doet zich voor als een speler Blackjack heeft en de bank een Aas als eerste kaart heeft. Normaal gesproken krijgt een speler voor een Blackjack direct 1.5x de inleg; voor een inleg van € 100 is de winst daarmee € 150. De ‘even money’ is net als de verzekering een ‘side-bet’ waar spelers voor worden uitgenodigd. In plaats van € 150 krijgt de speler een winst van € 100 aangeboden. Hiermee wordt voorkomen dat de speler helemaal niets wint op het moment dat de bank ook Blackjack heeft – in dat geval krijgt de speler gewoon de inleg terug.

De ‘even money’ side-bet zou dus kunnen worden gezien als een verzekering voor zowel het huis als de speler; de speler verzekert zich tegen het mislopen van winst, terwijl de bank zich verzekert tegen het uitbetalen van een groter percentage. Om te zien of het verstandig is om dit aanbod aan te nemen, is het belangrijk om weer te kijken naar de algemene kans voor de bank om daadwerkelijk Blackjack te krijgen. Die kans is grof genomen weer 31%, maar ligt in dit geval nog iets lager, omdat een van de mogelijkheden immers al op tafel ligt. Omdat veel casino’s met meerdere spellen in een slof spelen, maakt het voor de algemene kans niet genoeg uit om echt een verschil te maken.

Door te berekening wat de verwachte waarde van de Blackjack van de speler is, vermenigvuldigen we de kans op winst (69%, de kans dat de bank geen Blackjack heeft) met de uitkomst. Met een inleg van € 100 is deze rekensom 0,69 * € 150 = € 103,50. Wiskundig gezien is het dus geen voordeel om het aanbod van de bank aan te nemen, omdat de netto-opbrengst van het nemen van een risico hoger is dan het aannemen van de ‘even money’. Bovendien verliest een speler, anders dan bij de gewone verzekering, niet de inleg. Op het moment dat de bank ook Blackjack heeft, raakt de speler niets kwijt, alleen de mooie kans op winst.

In eigenlijk alle gevallen is het dus beter om het aanbod op ‘even money’ te weigeren. Er zijn echter uitzondering voor gevorderde spelers. Op het moment dat een speler heel goed op de hoogte is van de kans op Blackjack én die kans is aanmerkelijk hoger, kan een speler besluiten dat het risico hoger is dan gewoonlijk. Een andere uitzondering is de speler die heel strategisch inzet en door het aanbod aan te nemen een voorschot neemt op die strategie.